logo

Samenwerking met respect

Missie en Visie van Stichting Budgetzorg

Onze missie is het helpen en bijstaan van de (financieel) zwakkere in onze
samenleving. De oprichters van Stichting Budgetzorg: Henk Prins en Bert
Nawijn zijn beiden eerder werkzaam geweest bij Steinmetz de Compaan, het huidige Middin en binnen de GGZ.

Nadat zij zich hebben verdiept in de maatregelen bewindvoering en curatele hebben zij in 2002 Stichting Budgetzorg opgericht. Henk en Bert hebben zich altijd ingezet en een stapje harder gelopen voor hun cliënten, iets wat bij het huidige Stichting Budgetzorg en zijn medewerkers nog steeds een belangrijk goed is.

Telefonisch spreekuur alleen op werkdagen:
van 10.00 tot 12.00 uur: 079 347 88 75

Zo werkt Budgetzorg

De meeste mensen regelen hun geld zaken het liefst zelf. Soms lukt dat niet door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom of andere omstandigheden. Dan is het fijn als u het beheer van de financiën over kan laten aan Stichting Budgetzorg.

Ons motto is: bewindvoering met respect

Wij helpen onze klanten of de begeleider samen te werken. Iedere klant heeft een vast contactpersoon en we informeren hoe we de financiën beheren.

budgetzorg
logo

Onze missie is het helpen en bijstaan van de (financieel) zwakkere in onze samenleving.

Stichting Budgetzorg is een niet commerciële Stichting zonder winstoogmerk.

Telefonisch spreekuur alleen op werkdagen: van 10.00 tot 12.00 uur op 079 347 88 75

logo horus