logo

Uitleg  bewindvoering

Missie en Visie van Stichting Budgetzorg

Sommige mensen hebben moeite met het beheren van hun eigen inkomen en of vermogen. Dit kan komen door een lichamelijke en/of psychische beperking, maar ook vanwege sociale omstandigheden.

Op zo’n moment kan iemand anders uw financiële belangen behartigen. Dat heet beschermingsbewind.

De bewindvoerder heeft als taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te beheren en te administreren.

Denk daarbij aan: loon/uitkering/pensioen, maar denk ook aan bijvoorbeeld onroerende zaken, vorderingen en schulden.

budgetzorg
foto
logo

Onze missie is het helpen en bijstaan van de (financieel) zwakkere in onze samenleving.

Stichting Budgetzorg is een niet commerciële Stichting zonder winstoogmerk.

Telefonisch spreekuur alleen op werkdagen: van 10.00 tot 12.00 uur op 079 347 88 75

logo horus