logo

Uitleg Curatele 

 

Curatele is zowel het beheer van uw financiën, als ook zorg voor uw persoonlijke belangen.

Een curator is uw wettelijk vertegenwoordiger.

Voor wie is curatele?
Curatele kan een oplossing zijn voor mensen die hun persoonlijke en financiële belangen niet zelf kunnen behartigen.

Voor hen biedt curatele, orde en zekerheid.

Dit kunnen psychiatrische patiënten zijn, dementerende ouderen of mensen met een verstandelijke beperking of verslaving. Maar ook bijvoorbeeld mensen die helemaal niet met geld kunnen omgaan.

Budgetzorg Zoetermeer
logo

Onze missie is het helpen en bijstaan van de (financieel) zwakkere in onze samenleving.

Stichting Budgetzorg is een niet commerciële Stichting zonder winstoogmerk.

Telefonisch spreekuur alleen op werkdagen: van 10.00 tot 12.00 uur op 079 347 88 75

logo horus