logo

Notariële diensten

 

LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament is een strikt persoonlijk, herroepbaar document waarin iemand vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat degene bij leven niet meer in staat is bepaalde/alle rechts-)handelingen te verrichten of bepaalde/alle beslissingen te nemen, zowel privé als zakelijk.

In een levenstestament kunnen machtigingen en volmachten worden opgenomen zodat anderen namens betrokkene kunnen handelen en beslissen op het financiële vlak, omtrent medische behandeling of in alledaagse zaken.

Ook kan er toezicht over de gevolmachtigden worden geregeld.

NOTARIËLE VOLMACHT

Een volmacht is een notariële akte waarin u, de volmachtgever, een ander of anderen de bevoegdheid geeft om namens u rechtshandelingen te verrichten. De gevolmachtigde(n) mag/mogen u vertegenwoordigen inzake financiële en formele zaken. Denk hierbij aan beheren van de bankzaken en verkopen van de koopwoning. Ook de volmacht geldt alleen tijdens uw leven.

budgetzorg
logo

Onze missie is het helpen en bijstaan van de (financieel) zwakkere in onze samenleving.

Stichting Budgetzorg is een niet commerciële Stichting zonder winstoogmerk.

Telefonisch spreekuur alleen op werkdagen: van 10.00 tot 12.00 uur op 079 347 88 75

logo horus